2023-08-25

Aktualności

Ręczne kierowanie ruchem na jednym z odcinków ulicy Jaśkowa Dolina.

Przebudowujemy sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Jaśkowa Dolina. Prace prowadzone będą metodą otwartego wykopu. Pierwszy etap inwestycji - roboty związane z wymianą instalacji podziemnych - rozpocznie się 29 sierpnia 2023 i zakończy w pierwszym tygodniu września.

Ja%C5%9BkowaDolinaOR29.08.png

W tym czasie, na krótkim odcinku ulicy, na wysokości budynku Jaśkowa Dolina 73 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Teren prac zostanie wygrodzony. Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się jednym pasem i w trakcie prowadzenia robót będzie sterowany ręcznie.

Po zakończeniu robót podziemnych nastąpi wymiana nawierzchni drogi. Poinformujemy o terminie rozpoczęcia tego etapu prac.

Wykonawcą prac jest firma WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o. z Kartuz. Planowany koszt inwestycji to 159 887,70 zł brutto.

Przypominamy, że na ul. Jaśkowa Dolina, od wiosny 2023 roku obowiązują zmiany w organizacji ruchu związane z budową Zbiornika Jaśkowa Dolina. Szczegóły: https://www.drmg.gdansk.pl/index.php/inwestycje-2/wydarzenia2/4010-zmiany-w-organizacji-ruchu-na-ul-jaskowa-dolina-29-04 . Prowadzone przez nas prace związane z przebudową kanalizacji zostały przyśpieszone, tak, by odbyły się w trakcie obowiązywania istniejącej już zmiany organizacji, w ramach której zalecany jest objazd ul. Migowską.

 

do góry