2023-10-10

Aktualności

Remont sieci kanalizacji w ul. Chmielnej i Stągiewnej

Prace w ulicy Chmielnej rozpoczynają się 12 października.

1440x720_utrudnienia.jpg

W zakresie zadania:

- demontaż włazów i elementów studzienek do głębokości min. 0,8 m p.p.t.

- renowacja studzienek i przełączenia

- wykonanie robót związanych z połączeniem studzienki S6 z istniejącym kanałem sanitarnym

 - wykonanie robót związanych z wyłączeniem sieci z użytkowania

Prace będą się wiązały z miejscowymi ograniczeniami – głównie w pobliżu studzienek kanalizacyjnych.

Po wykonanych robotach zostanie odtworzona nawierzchnia w miejscu wykonywaniu prac. Roboty zakończą się pod koniec listopada bieżącego roku.

Koszt całej inwestycji to brutto 219 991,65  PLN. Wykonawcą robót jest firma Elgrunt Sp. z o.o.

do góry