2023-10-04

Aktualności

Start prac w ul. Modrej

Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Modrej. Początek prac przewidziany jest na odcinku od ul. Modrej 69 do 83.

1440x720_utrudnienia.jpg

Wykonawcą robót jest firma WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o.

Planowany koszt robót to 15.863.310,02 PLN brutto.

do góry