2011-06-13

Aktualności

Studenci poznali instalacje do pozyskania energii z biogazu

Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej odwiedzili budowę nowych instalacji na  Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód - Instalację Odzysku Energii oraz Instalację Termicznego Przekształcania Osadu

phoca_thumb_l_p1050160-1

Inwestycja na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód pozwoli na czterokrotne zmniejszenie ilości osadów ściekowych - odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków oraz zagospodarowanie produktu ubocznego procesu oczyszczania ścieków - biogazu, pochodzącego z procesu fermentacji osadów ściekowych, do produkcji energii elektrycznej.

do góry