2023-08-01

Aktualności

ul. Modra - podpisanie umowy na realizację robót

Rozpoczyna się duże zadanie inwestycyjne - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Modrej i Łanowej w gdańskiej Olszynce.

1440x720_komunikat.jpg Właśnie została podpisana umowa na realizację pierwszego zadania – w ul. Modrej. Wykonawcą robót będzie firma WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., która przejmie plac budowy w sierpniu.

Gdy roboty w ul. Modrej będą dobiegały końca, rozpoczniemy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla zadania drugiego – w ul. Łanowej.

Koszt robót w pierwszym etapie to 15.863.310,02 PLN
do góry