2021-02-26

Aktualności

Utrudnienia na ul. Twardej

W poniedziałek 1 marca rozpoczyna się modernizacja ul. Twardej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

1440x720_utrudnienia.jpg

Roboty rozpoczną się od skrzyżowania z ul. Swojską i będą się przesuwały w kierunku skrzyżowania z ul. Chwaszczyńską. W trakcie prac przewiduje się miejscowe zawężenia jezdni oraz utrudnienia dla pieszych.


W zakres inwestycji realizowanej przez miejską spółkę GIWK wchodzi budowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja ul. Twardej na odcinku 550 m wraz z chodnikami.

Planowany termin zakończenia robót to lipiec 2021 r.

Koszt całej inwestycji to 1 994 381,36 PLN brutto z czego koszty inwestycji wod-kan to 868 438,30 PLN i koszty inwestycji drogowej (DRMG) to 1 125 943,06 PLN.

 

do góry