2011-10-06

Aktualności

Więcej lepszej wody z Doliny Radości

Zakończyliśmy kolejną inwestycję realizowaną w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego na rzecz poprawy zaopatrzenia i jakości wody pitnej w Gdańsku - przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody Dolina Radości. 

ph00950

Pięciokrotnie zwiększyła się moc wydobywania wody głębinowej na tym terenie, poprawiła się także jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom. Woda  wydobywana ze strefy Doliny Radości pochodzi z trzeciorzędowej i czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Na terenie strefy ujęcia wody wykonaliśmy 9 nowych odwiertów studni głębinowych. W wyniku inwestycji poprawiły się także procesy uzdatniania wydobywanej wody. Obecnie woda pitna z Doliny Radości charakteryzuje się zmniejszoną zawartością związków żelaza i manganu, niż wymaga Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Stacja zasila w wodę mieszkańców górnej Oliwy oraz części Wrzeszcza. Ze względu na zwiększoną moc pracy ujęcia i stacji - obszar zaopatrywania może się zmienić.

Ujęcie wody Dolina Radości położone jest malowniczo, w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku Oliwie, co zapewnia skuteczną ochronę wód podziemnych. Ujęcie wybudowane zostało w 1911 roku i od tej pory było kilkakrotnie modernizowane.

Koszt inwestycji wyniósł ponad 21 000 0000 PLN netto. Prace budowlane rozpoczęły się 30 stycznia 2009 r. i wykonywane były przez firmę SEEN Technologie Sp. z o.o. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

do góry