2024-03-07

Aktualności

Wymiana sieci wodociągowej na Wzgórzu Mickiewicza

11 marca rozpoczną się prace związane z przebudową sieci wodociągowej w ul. Pana Tadeusza.

1440x720_utrudnienia.jpg

Do końca marca utrudnienia pojawią się na odcinku od skrzyżowania z ul. Telimeny do skrzyżowania z ul. Świtezianki. W kwietniu prace rozpoczną się w ul. Świtezianki.

Inwestycja na Wzgórzu Mickiewicza będzie realizowana do lipca 2025 roku. Sieci wodociągowe wraz z przyłączami zostaną wymienione w ul. Pana Tadeusza, Świtezianki, Domeyki, Nowogródzkiej oraz Filomatów.

Szczegółowy zakres robót:


ul. Filomatów
– od włączenia do istn. sieci wodociągowej  przed ul. Telimeny do włączenia w ul. Świtezianki

ul. Domeyki – od włączenia w ul. Telimeny do ul. Nowogródzkiej

ul. Pana Tadeusza - od włączenia w ul. Telimeny do ul. Świtezianki

ul. Świtezianki – od ul. Pana Tadeusza do ul. Domeyki i od ul. Nowogródzkiej do ul. Świtezianki 11

ul. Nowogródzka – od ul. Pana Tadeusza do ul. Filomatów

Łączne koszty inwestycji to 3 528 870, 00 zł brutto.
Wykonawcą jest firma WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o.

do góry