2021-02-18

Aktualności

Wznowienie robót na ul. Sandomierskiej

Od 22 lutego kierowcy mogą spodziewać się zamknięcia odcinka ulicy Sandomierskiej.

1440x720_utrudnienia.jpg

Od skrzyżowania z ul. Trakt św. Wojciecha do przejazdu kolejowego będą prowadzone prace związane z odtworzeniem nawierzchni z kostki granitowej po zakończonych robotach wodociągowych.

Jako pierwszy zostanie zamknięty odcinek od Traktu Św. Wojciecha do pierwszego skrzyżowania. W drugiej kolejności, odcinek do przejazdu kolejowego.

 

W trakcie prowadzenia prac obowiązują objazdy:

  • w stronę  ul. Równej poprzez Trakt św. Wojciecha – ul. Dworcową – ul. Smętną – ul. Równą do Sandomierskiej
  • w stronę ul. Trakt św. Wojciecha  poprzez ul. Równą  - Smętną - Dworcową

Od października w ul. Sandomierskiej prowadzone są prace związane z przebudową sieci wodociągowej na odcinku od ul. Równej do Traktu Św. Wojciecha. Zakończenie wszystkich robót budowlanych planowane jest za około 1,5 miesiąca.

 Przewidywany  koszt robót 1 110 445,30 PLN netto.

 

Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne.

 

do góry