2021-07-01

Aktualności

Wznowienie robót przy ul. Słowackiego

Po przerwie związanej z rozszerzeniem zakresu modernizacji odcinka ulicy Słowackiego od skrzyżowania z ul. Trawki do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego, wznowione zostały roboty budowlane.

1440x720_trwaja_prace.jpg

W tej chwili trwają prace związane z wbudowaniem nowej kanalizacji deszczowej, nadzorowane przez Gdańskie Wody oraz roboty drogowe. Dodatkowy zakres robót znacznie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego tego rejonu miasta.

 

do góry