2022-10-17

Aktualności

Zmiana organizacji ruchu - Kolonia Anielinki

19 października ruszają prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kolonia Anielinki.

1440x720_utrudnienia.jpg

W miejscu prowadzenia prac należy spodziewać się miejscowych zawężeń chodnika oraz jezdni ul. Kolonii Anielinki. Prace będą realizowane częściowo w wykopie otwartym, a częściowo metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym i przeciskiem, co ogranicza uciążliwość inwestycji.

Roboty będą realizowane etapami do 9 marca 2023 r.

  • etap I odcinek od ul. Zamiejskiej do stacji elektroenergetycznej Chełm
  • etap II odcinek od ul. Zamiejskiej do Szańca Jezuickiego
  • etap III odcinek od ul. Kolonii Anielinki do Szańca Jezuickiego
  • etap IV odcinek w rejonie Szańca Jezuickiego
  • etap V odcinek od ul. Kolonia Anielinki do ul. Cienistej


Planowany koszt inwestycji to 1.665.420,00 brutto zł.

 

do góry