2023-09-15

Aktualności

Zmiana procedury odbioru robót wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Gdańsku

1 października wprowadzone zostaje uproszczenie procedur odbioru robót wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w Gdańsku.

814x250_zalatwic_sprawe.jpg

Cały proces realizacji inwestycji od wydania warunków technicznych aż do odbioru końcowego, będzie koordynowany przez GIWK. Dotyczy to również odbioru robót zanikowych wod.-kan. Zmiana procedur jest wynikiem uzgodnień ze stycznia 2023 r. zawartych między Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. a Gdańskimi Wodociągami S.A.

Od tego dnia wszystkie zgłoszenia rozpoczęcia robót należy zgłaszać do GIWK. Roboty rozpoczęte przed tym terminem (zgłoszone do Gdańskich Wodociągów), będą prowadzone według dotychczasowych zasad.

Szczegóły procedury:

Dokumenty do pobrania

do góry