2021-03-09

Aktualności

Zmiany w obsłudze klienta

W trosce o naszych klientów i pracowników z dniem 10 marca 2021 wprowadzamy zmiany w obsłudze klienta w GIWK:

GIWK_www_informacja_komunikat.jpg
 • zawieszamy stacjonarną obsługę klientów w Kancelarii GIWK.
 • Wskazujemy drogę telefoniczną, pocztową (Poczta Polska, firmy kurierskie) lub elektroniczną (e-mail: giwk@giwk.pl) jako rekomendowane sposoby załatwiania spraw w GIWK
 • Przed Kancelarią GIWK ustawiliśmy specjalnie oznakowaną skrzynkę podawczą - WRZUTNIĘ NA DOKUMENTY. Prosimy o wpisywanie czytelnego adresu email na każdym składanym (wrzucanym do skrzynki)  piśmie/wniosku. Otrzymają Państwo od nas mailowe potwierdzenie przyjęcia dokumentu.
 • Dokumenty wydawane przez Dział Obsługi Inwestorów, tj. uzgodnienia dokumentacji projektowej, warunki techniczne, umowy przejęcia sieci, protokoły charakterystyki będą w dalszym ciągu wysyłane drogą pocztową.
 • Złożone dokumenty przechodzą 24-godzinną kwarantannę (rejestrowane są z 1- dniowym opóźnieniem). Za datę wpływu uznaje się jednak moment faktycznego wpływu dokumentu do GIWK.

 

KONSULTACJE W DZIALE OBSŁUGI INWESTORA

 • zawieszamy bezpośrednie konsultacje techniczne z Działem Obsługi Inwestorów w sprawach przyłączeń do sieci (warunki techniczne, umowy przejęcia sieci, uzgodnienia dokumentacji projektowej, odbiory i przekazanie sieci).
 • Konsultacje bezpośrednie możliwe są  jedynie w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się. Prosimy dzwonić pod numer: 58 326 67 41 lub bezpośrednio  do osoby prowadzącej sprawę.
 • Podczas konsultacji pracownik GIWK może spotkać się wyłącznie z jedną osobą.

 

PROCEDURA ODBIOROWA

 • Na czas pandemii przygotowaliśmy specjalną procedurę odbiorów końcowych. Jej obowiązujące zasady znaleźć można TUTAJ.

 
 

ZASADY OGÓLNE

 • Każda osoba, która odwiedzi siedzibę GIWK przy ul. Kartuskiej 201 ma obowiązek dezynfekcji rąk (dozownik z płynem znajduje się przy wejściu do budynku oraz przed wejściem do Kancelarii), stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.
 • Każda osoba, która umówiona jest na spotkanie z pracownikiem GIWK, wypełnia w siedzibie Spółki „Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych”. Przekazane nam dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu) przetwarzane są w ramach prowadzonej ewidencji osób przychodzących do siedziby Spółki w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. Dane te będą przechowywane przez miesiąc (chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub nałożenia na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

do góry