2020-10-12

Aktualności

ZMIANY W OBSŁUDZE KLIENTA

W trosce o naszych pracowników i klientów wprowadziliśmy bezpieczne zasady wizyty w naszej siedzibie. Zachęcamy, by zapoznać się z nimi.

GIWK_www_informacja_komunikat.jpg PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW W GIWK  • Wskazujemy drogę telefoniczną, pocztową (Poczta Polska, firmy kurierskie) lub elektroniczną (e-mail: giwk@giwk.pl ) jako rekomendowane sposoby załatwiania spraw w GIWK.
  • Przed Kancelarią GIWK ustawiliśmy specjalnie oznakowaną skrzynkę podawczą - WRZUTNIĘ NA DOKUMENTY. Prosimy o wpisywanie czytelnego adresu email na każdym składanym (wrzucanym do skrzynki) piśmie/wniosku. Otrzymają Państwo od nas mailowe potwierdzenie przyjęcia dokumentu.
  • Złożone dokumenty przechodzą 24-godzinną kwarantannę (rejestrowane są z 1- dniowym opóźnieniem). Za datę wpływu uznaje się jednak moment faktycznego wpływu dokumentu do GIWK.
  • Kancelaria pozostaje nadal otwarta. Prosimy jednak o jej odwiedzanie wyłącznie w sytuacjach, gdy stacjonarna obsługa jest jednym, możliwym sposobem załatwienia sprawy. Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. W Kancelarii może znajdować się tylko jeden klient.
WYDAWANIE DOKUMENTÓW W DZIALE OBSŁUGI INWESTORÓW  • Dokumenty wydawane przez Dział Obsługi Inwestorów, tj. uzgodnienia dokumentacji projektowej, warunki techniczne, umowy przejęcia sieci, protokoły charakterystyki są wysyłane drogą pocztową.KONSULTACJE W DZIALE OBSŁUGI INWESTORÓW
  • Konsultacje techniczne z Działem Obsługi Inwestorów w sprawach przyłączeń do sieci (warunki techniczne, umowy przejęcia sieci, uzgodnienia dokumentacji projektowej, odbiory i przekazanie sieci) możliwe są po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu się. Prosimy dzwonić pod numer: 58 326 67 41 lub bezpośrednio do osoby prowadzącej sprawę.
  • Podczas konsultacji pracownik GIWK może spotkać się wyłącznie z jedną osobą.


PROCEDURA ODBIOROWA


  • Na czas pandemii przygotowaliśmy specjalną procedurę odbiorów końcowych. Jej obowiązujące zasady znaleźć można TUTAJ.
ZASADY OGÓLNE
  • Każda osoba, która odwiedzi siedzibę GIWK przy ul. Kartuskiej 201 ma obowiązek dezynfekcji rąk (dozownik z płynem znajduje się przed wejściem do Kancelarii i przy stanowisku pracownika ochrony), stosowania osłony ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego.
  • Każda osoba, która umówiona jest na spotkanie z pracownikiem GIWK, wypełnia w siedzibie Spółki „Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych”. Przekazane nam dane osobowe (imię i nazwisko, numer telefonu) przetwarzane są w ramach prowadzonej ewidencji osób przychodzących do siedziby Spółki w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID – 19. Dane te będą przechowywane przez miesiąc (chyba że zaistnieje konieczność przetwarzania danych z uwagi na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą lub nałożenia na Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).do góry