2021-07-07

Aktualności

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Twardej

Od 9 lipca do 13 sierpnia roboty drogowe przy ul. Twardej będą realizowane na odcinku od skrzyżowania z ul. Okrąg w kierunku skrzyżowania z ul. Marynarki Polskiej.

1440x720_trwaja_prace.jpg

W trakcie robót zostanie zajęty jeden fragment jezdni. Ruch pieszy zostanie zachowany.


Od marca tego roku wzdłuż prowadzone są tu prace modernizacyjne ulicy wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

 

Planowany koszt modernizacji ul. Twardej to 1 994 381,36 PLN brutto z czego koszty inwestycji wod-kan to 868 438,30 PLN i koszty inwestycji drogowej (DRMG) to 1 125 943,06 PLN.

 

do góry