Program gdańskich fontann i zdrojów

Program „Gdańskie fontanny i zdroje” ma na celu przywrócenie Miastu tradycji związanych z bogactwem architektury wodnej.

Naszym zadaniem jest budowa nowych miejskich, publicznych punktów czerpania wody, a także renowacja i ponowne uruchomienie już istniejących.

Inspiracją do zaprojektowania tych obiektów mają być historia i klimat miejsca, w którym się znajdują lub dawna forma architektoniczna (w przypadku obiektów odtwarzanych/ przywracanych).

Fontanna Heweliusza - działa od 2014 r., upamiętnia budowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej przeprowadzone w Gdańsku w latach 2006-2012 w ramach GPWŚ.
Fontanna Heweliusza - działa od 2014 r., upamiętnia budowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej przeprowadzone w Gdańsku w latach 2006-2012 w ramach GPWŚ.

Czy wiesz, że?

przed wojną, w rejonie Śródmieścia istniało około trzydziestu fontann i studni publicznych. Program Gdańskie Fontanny i zdroje dąży do przywrócenia tego stanu.

21-small.jpg
iron
W ramach programu stworzyliśmy kilka gdańskich, uniwersalnych systemów projektowania zdrojów oraz obiekty indywidualne i unikatowe. Efektem realizacji tego wieloletniego przedsięwzięcia jest także Fontanna Heweliusza znajdująca się na skwerze przy Wielkim Młynie. W planach jest budowa kilku nowych wodotrysków na terenie całego Gdańska.

do góry