Edukacja

edukacja

Wspieramy edukację w zakresie ochrony środowiska naturalnego w obszarach związanych z działalnością wodociągową i kanalizacyjną w Gdańsku. Bliżej Źródeł to program edukacyjny, poprzez który przybliżamy m.in. zagadnienia związane z właściwościami wody, ochroną zasobów naturalnych wody, bezpieczeństwem odprowadzania ścieków, ochroną Morza Bałtyckiego i energią odnawialną. Chcemy aktywować i zachęcać mieszkańców do działań ważnych nie tylko w skali lokalnej, dowodząc, że codzienne, dobre nawyki mają istotne znaczenie i pomagają zapobiec ubytkom zasobów wodnych na Ziemi.

Przyłącz się do naszych działań:

do góry