2014-09-23

Aktualności

Konkurs Dlaczego SIECI nie lubią ŚMIECI?

Zapraszamy uczniów V i VI klas gdańskich szkół podstawowych do udziału w ekologicznym konkursie edukacyjnym pn. „Dlaczego sieci nie lubią śmieci?”. Konkurs jest organizowany w celu podkreślenia idei międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Sprzątanie Świata”. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży szkolnej, że niewłaściwe postępowanie z odpadami (śmieciami) może również oddziaływać na jakość wody pitnej i gospodarkę ściekową.

grafika_skrot_poprawka

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie wierszowanki, która w błyskotliwy sposób odpowie na zadane pytanie – temat konkursu lub nawiąże do zagadnienia konkursowego (ochrona ujęć wody oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych przed zanieczyszczeniami). Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy indywidualnie, jednak dopuszcza się możliwość składania kilku prac przez jednego autora. Prace należy składać do 4 listopada 2014 r. do siedziby Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (Gdańsk, ul. Kartuska 201), zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym (dokumenty – do pobrania). Pomocnym w przygotowaniu pracy może być opracowany materiał merytoryczny (do pobrania).

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 14 listopada 2014 r. Dla autorów najlepszych prac, Organizator przewidział atrakcyjne nagrody. Wszystkie pozostałe kwestie dotyczące konkursu reguluje Regulamin Konkursu.

Informacji ws. konkursu udziela Pani Monika Piotrowska - Szypryt tel. 601 97 97 88, e-mail: mszypryt@giwk.pl).

PLAKAT KONKURSOWY

Dokumenty do pobrania

do góry