Zadania rewitalizacyjne

logotyp projektowy z Urzędem Marszałkowskim

GIWK jest częścią Jednostki Realizującej Projekt w czterech zadaniach  rewitalizacyjnych, które są obecnie prowadzone w Gdańsku. Działania te sprawią, że obszary objęte pracami odzyskają walory estetyczne, a jednocześnie zachowają dziedzictwo historyczne. 

Projekty rewitalizacyjne są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020. 

LP

Nazwa projektu

Wartość zakresu realizowanego przez GIWK

Zakres projektu

1

Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu 

Wartość całkowita projektu:
5 346 810,00 PLN

Koszt kwalifikowalny:
4 347 000,00 PLN

  1. Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. J. Styp-Rekowskiego 16.
  2. Przebudowa ul. Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górka wraz z infrastrukturą techniczną.
  3. Urządzenie przestrzeni publicznych i terenów zielonych przy ul. J. Styp-Rekowskiego.
  4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej.
  5. Przebudowa i remont lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ul. Biskupiej 4/4.
  6. Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych. Więcej szczegółów TU.
 2

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem

Wartość całkowita projektu:
5 913 840,00 PLN

Koszt kwalifikowalny:
4 808 000,00 PLN

 

1. Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego.

2. Przebudowa oraz rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul.Chłodnej, Sempołowskiej, Królikarnia.

3. Przebudowa oraz rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przyokopowej, Polnej, Wierzbowej.

4. Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami.

5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego.

6. Przebudowa i remont lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ul. Radnej 3/2.

7 Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych. Więcej szczegółów TU.

3

Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

Wartość całkowita projektu:
22 709 850 PLN

Koszt kwalifikowalny:
695 000 PLN

 

1. Przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Floriańskiej – Klubu Aktywnego Mieszkańca

2. Przebudowa oraz modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej ul. Ks. Góreckiego, Strajku Dokerów, Wików Morskich.

3. Zagospodarowanie terenu na Szańcu Zachodnim wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły.

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu nadwodnego.

5. Przebudowa i remont lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ul. Na Zaspę 53.

6. Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych. Więcej szczegółów TU.
4  Rewitalizacja Oruni  

Wartość całkowita projektu:
742 920,00 PLN

 

Koszt kwalifikowalny:
604 000,00 PLN
 

1. Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1 wraz z adaptacją na cele społeczne.

2. Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ul. Dworcowej 11.

3. Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skweru przy ul. Gościnnej i skweru/parku przy ul. Związkowej.

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego.

5. Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych. Więcej szczegółów TU.
do góry