Zadania rewitalizacyjne

logotyp projektowy z Urzędem Marszałkowskim

GIWK jest częścią Jednostki Realizującej Projekt w czterech zadaniach  rewitalizacyjnych, które są obecnie prowadzone w Gdańsku. Działania te sprawią, że obszary objęte pracami odzyskają walory estetyczne, a jednocześnie zachowają dziedzictwo historyczne. 

Projekty rewitalizacyjne są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2014-2020. 

LP

Nazwa projektu

Wartość zakresu realizowanego przez GIWK

Zakres projektu

1

Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu 

Wartość całkowita projektu:
5 346 810,00 zł

Koszt kwalifikowalny:
4 347 000,00 zł

  1. Przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy J. Styp-Rekowskiego 16
  2. Przebudowa ulicy Biskupiej, Na Stoku, i Salwator, Zaroślak oraz Górka wraz z infrastrukturą techniczną
  3. Urządzenie przestrzeni publicznych i terenów zielonych przy ulicy J. Styp-Rekowskiego
  4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Biskupiej
  5. Przebudowa i remont lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Biskupiej 4/4
  6. Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych. Więcej szczegółów TU.
 2

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem

Wartość całkowita projektu:
5 913 840,00 zł

Koszt kwalifikowalny:
4 808 000,00 zł

 

1. Adaptacja budynku przy ulicy Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego

2. Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowska, Królikarnia

3. Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic: Przyokopowa, Polna, Wierzbowa

4. Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami,

5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego,

6. Przebudowa i remont lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Radnej 3/2,

7 Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych. Więcej szczegółów TU.

3

Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

Wartość całkowita projektu:
22 709 850 zł

Koszt kwalifikowalny:
695 000 zł

 

1. Przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Floriańskiej – Klubu Aktywnego Mieszkańca

2. Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Ks. Góreckiego, Strajku Dokerów, Wików Morskich

3. Zagospodarowanie terenu na Szańcu Zachodnim wzdłuż nabrzeża Martwej Wisły

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu nadwodnego

5. Przebudowa i remont lokalu przeznaczonego na realizację działań społecznych przy ulicy Na Zaspę 53

6. Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych. Więcej szczegółów TU.
4  Rewitalizacja Oruni  

Wartość całkowita projektu:
742 920,00 zł

 

Koszt kwalifikowalny:
604 000,00 zł
 

1. Przebudowa budynku dawnego Ratusza przy ulicy Gościnnej 1 wraz z adaptacją na cele społeczne

2. Budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11

3. Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych skweru przy ulicy Gościnnej i skweru/parku przy ulicy Związkowej

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego

5. Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych. Więcej szczegółów TU.
do góry