Projekt RUGGEDISED

ruggedised.png
Całkowity koszt Projektu to 19 562 863,39 EUR
w tym koszty kwalifikowane 83 106,00  EUR
Okres realizacji Projektu 2016 - 2022
strona projektu

RUGGEDISED – Designing smart, resilient cities for all

Projekt Ruggedised realizowany jest w popularnym obecnie obszarze Smart City. Projekt otrzymał w 2016 roku dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont.

Idea projektu polega na tym, że 3 miasta pn. „Lighthouse”, tj. Rotterdam, Umea i Glasgow (od pierwszych liter tych miast pochodzi nazwa projektu), wypracują 32  rozwiązania smart, zaś 3 miasta „Follower” (Gdańsk, Parma i Brno) wypracują 27 rozwiązań wdrożeniowych. Gdańsk reprezentowany jest w projekcie przez gminę Gdańsk, GIWK Sp. z o.o. i Fundację PICTEC.
 
Dolne Miasto modelową dzielnicą

Każde z wyżej wymienionych sześciu miast wyznaczyło jedną modelową dzielnicę, która w ciągu pięciu lat trwania projektu zmieni się w "Smart City" w mikroskali. Kluczem do sukcesu ma być kombinacja rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii, zrównoważonego transportu z naciskiem na elektryczny i inny bezemisyjny oraz zróżnicowanych źródeł energii. Rozwiązania przetestowane w modelowych dzielnicach będą następnie wdrażane, nie tylko w kolejnych obszarach Rotterdamu, Umeå i Glasgow, ale także w trzech miastach partnerskich, które rozpoczną metamorfozę w „Smart City” od zmian w skali dzielnicy. W Gdańsku na dzielnicę modelową wybrano Dolne Miasto.

Gdańsk, przystępując do projektu, postawił sobie za zadanie pozyskanie wiedzy w zakresie szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), efektywnego zarządzania energią w budynkach publicznych, rozwoju infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, zarządzania infrastrukturą sieciową czy wykorzystania otwartych danych z zakresu konsumpcji energii.

Gdańsk ma już na swoim koncie rozwiązania, które wpisują się w ideę "Smart City", np. oddany do użytku w październiku 2017 r., energooszczędny budynek z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Dolne Młyny.

Więcej na stronie internetowej: www.ruggedised.eu

grafika 13
do góry