PULA

logotyp ncbr


GIWK od 2023 roku jest partnerem w projekcie PULA. Od lat jako Spółka dbamy o środowisko, mieszkańców i infrastrukturę miejską. Nasze działania idą w parze z celami sieci PULA, dlatego chcemy ją współtworzyć.

 

Strona projektu

Czym jest PULA?

Pula Logotyp

PULA to efekt projektu Greencoin realizowanego w konsorcjum sześciu jednostek pod przewodnictwem Politechniki Gdańskiej. To interdyscyplinarny  zespół naukowców i praktyków miejskich. Zespół bada jak zmotywować mieszkańców Gdańska, by wzmocnić ich działania na rzecz zrównoważonej przyszłości. PULA ma na celu inspirowanie oraz łączenie mieszkańców na rzecz zrównoważonej zmiany Gdańska. PULA spaja mieszkańców i lokalnych  partnerów. Pozwala im poznać się oraz wspólnie działać, promować odpowiedzialne inicjatywy, projekty, produkty i usługi.

Czym jest Greencoin?

Greencoin to projekt, w ramach którego powstała PULA, czyli alternatywna waluta (tzw. Dobre Monety), która będzie wynagrodzeniem za postawę i działania prośrodowiskowe mieszkańców Gdańska. Wszystko w ramach projektu naukowego, kształtującego zachowania sprzyjające środowisku.

Jak to działa?

Założenie jest proste – za zielone zachowania mieszkańcy będą wynagradzani Dobrymi Monetami wymienialnymi na zielone produkty i usługi. W ramach działań GIWK będzie można zdobyć vouchery na wizyty w obiektach Gdańskiego Szlaku Wodociągowego oraz ekologiczne gadżety. Całość będzie obsługiwana z wykorzystaniem aplikacji.

W 2023 Gdańsk stanie się żywym laboratorium, gdyż projekt realizowany będzie w formie pilotażu. Pomysłodawcy sprawdzą funkcjonalności aplikacji, tworzenie się społeczności i korzyści ze współpracy w sieci zielonych partnerstw.

Czym są zielone zachowania?

To nawyki proekologiczne i zachowania przyjazne środowisku, takie jak korzystanie ze zrównoważonego transportu, oszczędność, sprzątanie miejsc publicznych, rozwój terenów zieleni, korzystanie z lokalnych usług ekonomii cyrkularnej, udział w warsztatach i wydarzeniach o charakterze edukacyjnym.

W aplikacji użytkownik będzie mógł zweryfikować swoją wiedzę w licznych quizach, za rozwiązanie których też będzie można zdobyć Dobre Monety.

Jak zacząć?

Już w lipcu 2023 r. w sklepie Play na urządzeniach z systemem Android oraz w AppStore na urządzeniach z systemem IOS będzie można pobrać aplikację PULA i zacząć zbierać Dobre Monety, a następnie wymieniać je na vouchery uprawniające do odbioru produktów i usług (lub zniżek na nie).

PULA jest elementem projektu Greencoin, który korzysta z dofinansowania o wartości 1,9 mln € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Konsorcjum Greencoin

logotyp PULA 2
do góry