Wniosek o wsparcie w formie sponsoringu

Wypełniałeś już wniosek i chcesz dostarczyć kosztorys? Wyślij nam plik na adres wsparcie@giwk.pl.

Pełna nazwa wnioskodawcy*

Forma prawna*

Dokładny adres*

Adres www*

Telefon*

E-mail*

REGON*

KRS*

NIP*

Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy (do zawarcia umowy w jego imieniu):

Opis działalności wnioskodawcy (cele statutowe) i zakres geograficzny prowadzonej działalności:

Informacje o projekcie/inicjatywie

Nazwa:

Miejsce:

Data:

Opis przedsięwzięcia:

Rodzaj przedsięwzięcia:

Cele:

Kwestie poruszające cel projektu:

Planowane działania promocyjno-reklamowe:

Oferta sponsorska:

Pozostali sponsorzy przedsięwzięcia:

Patronaty, partnerzy, ambasadorzy przedsięwzięcia:

Planowane rezultaty:

Całkowity budżet netto wydarzenia:

Wnioskowana kwota netto:

Dodaj kosztorys (opcjonalnie)

brak kosztorysu może skutkować koniecznością uzupełnienia wniosku, co wydłuży procedurę przyznania dofinansowania

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za wniosek o sponsoring

Imię i nazwisko*

Telefon*

E-mail*

* pole wymagane
do góry